شب عروسی از شب‌هایی هست که مردم جشن می‌گیرند، یک شب هم که هزار شب نمیشه، پس میشه در این شب رقصید؟
با ما همراه باشید.
  • اگر مجلسی برای رقص باشه، یعنی از قبل بدانیم که در آن مجلس قرار است حاضران برقصند، آن مجلس یک مجلس لهوی است و شرکت در مجلس لهوی حرام است.
  • اگر فردی در مجلس یک دفعه‌ای شروع کرد به رقصیدن باید شروط زیر رعایت شود:
    1. مجلس تبدیل به مجلس رقص و مجلس لهوی نشود.
    2. شهوت دیگران با آن رقص تحریک نشود.
    3. اگر موسیقی‌ای پخش می‌شود، موسیقی آن لهوی نباشد«در سایت دوره‌ای قرار داده‌ایم به عنوان”احکام رقص” پیشنهاد می‌کنیم به آن دوره هم بازدید کنید».