در پارک‌ها نمونه‌هایی از بازی‌ها را می‌بینیم که شانسی هستند مثل حکم شرعی گردونه‌های شانس آیا این بازی‌ها اشکال شرعی دارد؟
با ما همراه باشید.
  • در این گونه بازی‌ها اگر پولی را که می‌دهید حتماً بابت آن پول چیزی به شما داده می‌شود و شما در واقع با آن پول چیزی می‌خرید کار شما قمار نیست.
  • اما اگر در گزینه‌های بازی، گزینه‌ی پوچ وجود داشته باشد یعنی امکان داشته باشد که بابت آن پول به شما چیزی ندهند، شما حق شرکت در این بازی را ندارید چون آن بازی قمار است.