یکی از چیزهایی که در قمار و شرط بندی بسیار مرسوم است همین جمله است که چون شما باختید باید شیرینی بدید یا هر چیز دیگه ای …
با ما همراه باشید.
  • در بعضی اوقات این جریمه‌ها یا همین شیرینی‌ دادن‌ها به حساب رفاقتی است«یعنی اگر کسی که قرار بود شیرینی بدهد، شیرینی نداد بقیه آن فرد را مجبور به شیرینی دادن نمی‌کنند» و این قرار ها شرط بندی به حساب نمیاد.
  • در جاهایی که بحث نوبت نوبتی بودن کاری مثل شیرینی دادن پیش میاد باید به تعریف نوبت دقت داشت، نوبت یعنی:« نوبت طبق یک الگو و ترتیب خاصی بین افراد جمع بچرخد.» و الا اگر این کار خارج از نوبت باشد، مثلا با بازی «سنگ کاغذ قیچی» انجام شود، قمار صورت می‌گیرد.