اگر در گیم نت‌ها دو نفر با هم شرط بندی کنند، آیا صاحب گیم نت می‌تواند از حاصل شرط بندی‌ آن دو نفر پولی دریافت کند؟
با ما همراه باشید.
  • اگر صاحب گیم نت می‌داند که آن چند نفر به این قصد دارند دستگاه را اجاره می‌کنند که شرط بندی کنند، اجازه ندارد که به آن‌ها دستگاه خود را اجاره دهد.
  • اما اگر صاحب گیم نت نفهمید افرادی که دستگاه او را اجاره می‌کنند قصد شرط بندی دارند، اولاً کار صاحب گیم نت اشتباه نبوده و او گناهی مرتکب نشده. دوماً: از برنده و بازنده به اندازه‌ی معمولی پول بگیرد یا به اصطلاح از هر کسی اندازه‌‌ی دانگ خودش پول بخواهد.