.
.
شرکت کردن خانم هایی که عذر شرعی دارند در مراسم شبهای قدر که هم قرآن به سر میگیرند هم دعای جوشن کبیر می خونن ویا اینکه خیلی از این مراسم ها در مسجد هستش آیا اشکال داره یا نه؟