در این قسمت می‌خواهیم به این سوال بپردازیم که “شرایط یا همان شروط حجاب چیست؟”
با ما همراه باشید.
 • در قسمت قبل مقدار حجاب چه در برابر نامحرم و چه در نماز گفتیم اما این مقدار یکسری شروط هم دارد که باید رعایت بشود.
 • حجاب در برابر نامحرم‌ها سه شرط دارد:
  1. پوشش نباید جلب توجه کند؛ یعنی لباسی را که به عنوان حجاب انتخاب کرده‌اید نباید نامحرم به سمت آن لباس جذب بشود.
  2. پوشش نباید بدن نما باشد؛ لباس‌های بدن نما باعث تحریک شهوت نامحرم‌ها می‌شود و برای همین نباید این نوع لباس‌ها را پوشید.
  3. طرح لباس نباید ترویج کننده‌ی یک نوع فرقه خاص باشد؛ به عنوان مثال علامت صلیب نباید روی لباس مسلمانان باشد.
 • همانطور که در قسمت قبل گفتیم مقدار حجاب خانم‌ها کل بدن است به غیر از سه مورد زیر:
  1. گردی صورت به غیر از موها «همان محل وضو که از محل رویش موها تا زیر چانه است»
  2. از مچ دست تا سر انگشتان
  3. از مچ پا تا سر انگشتان «به شرط اینکه نامحرم در محل نماز خواندن وجود نداشته باشد.