———-
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
عقل محور همه ی مباحث است، اما نباید این رو فراموش کرد که همین عقل بدون علم بی خطا کارساز نیست، حتی واضح ترین قوانین ریاضی بدون علم و معلم ممکن نیست.
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.