———–
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
معنای سیاست چیه؟
آیا بقای بشر بدون حکومت میسر است؟
آیا زندگی بدون قانون و مجری قانون شدنی است؟
چطور میشه بدون سیاست به نیازها و احساسات و باورهای انسان جواب داد؟

بدون حکومت بقای بشر ممکن نیست

بالاترین وظیفه حکومت تامین امنیت است

قانون برای بشر ضرورت است

قوانین اجتماعی سراسر کتب فقهی را گرفته است

قانون بدون زور حکومت، اجرا نمی شود

قانون بدون مجری ممکن نیست

مجری نداشتن با قانون نداشتن یکسان است

برنامه زندگی نمیتواند به اداره جامعه بی تفاوت باشد

اسلام سیاسی چیست؟

چرا امامان معصوم علیهم السلام به سیاست دخالت کردند؟

بیشتر مراجع تقلید چرا سیاسی شدند

معنای سیاست

.

در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.