———–
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
یک سوال: چرا نمی توان قانون نویسی را به بشر سپرد؟

عقل بشر در تدوین قانون کافی نیست

دانش نخبگان بشر پیرو آزمون و خطاست

هزاران عقل ناقص، تبدیل به عقل کامل نمی شود

یافته های بشری در حال تغییر است

تحقیر زن به دلیل سودجویی مادی

زن هرچه بلحاظ پوشش آزادتر، اسیرتر

کلیسا و توهین به حضرت مریم علیها السلام

کشف حجاب

خیانتهای رضا خان

چشم نمی تواند بلحاظ جنسی سیراب شود

ارضای جنسی چشم فقط در چارچوب ازدواج و بس

تفاوت نیاز جنسی با هوس جنسی

حماقت راسل در تبیین آزادی جنسی

خسارتهای آزادی جنسی

آزادی جنسی= از بین رفتن کرامت انسانی

.

در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.