————
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
چرا نمی توان قانون نویسی را به بشر سپرد؟
به خاطر اینکه تعریف انسانیت برای هر کس متفاوت است
و اینکه میل به جاودانگی و حفظ کرامت و عزت در قوانین بشری نیست.

تعریف ما از انسان باید شامل نیازها، احساسات و باورها پوشش دهد

نیازها، باورها و احساسات فردی انسان مرتبط با نوع اداره جامعه است

آخر اندیشه بشری، شورای امنیتی است که 5 کشور حق وتو دارند

شورای امنیت یعنی پذیرش توحش و تایید ظلم

چرا نمی توان قانون و اجرا را  از کشورهای غربی یاد گرفت

.

در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.