————-
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.

رشد ظلم و جنایت در حکومتهایی که منکر حکومت دینی هستند

رشد بزه های اجتماعی با دور شدن از تدین

قانون و اداره جامعه بدون توجه به معاد چه ضررهای مادی دارد؟

نظارت انسان بر انسان یا دین بر انسان؟
مشکلات دنیای غرب با دور شدن از حکومت دینی بیشتر شد
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.