———–
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
عوامل جدایی کلیسا از سیاست:
1. تضاد آشکار کلیسا با علوم تجربی
2. خشونت کلیسا علیه دانشمندان با قتل و شکنجه
3. منفعت طلبی مادی و سو استفاده از کودکان و پاسخگو نبودن

چرا دین مسیحیت از سیاست کنار گذاشته شد؟

وظیفه اصلی همه پیامبران فعالیت سیاسی است

توحید بدون مبارزه سیاسی معنا ندارد

توحید بدون مبارزه با طاغوت امکان ندارد

خطابهای قرآنی، با فعالیت سیاسی پیامبر تغییر کرد

با هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، خطاب “یا ایها الناس” به یا ایها الذین آمنوا” تغییر کرد

فعالیت سیاسی و تشکیل حکومت، مبدأ تاریخ شد

استقلال سیاسی مبدأ تاریخ می شود

کلیسا می گوید کره زمین مسطح است

توبه نامه گالیله آبرویی برای کلیسا نگذاشته است

کلیسا و زنده سوزاندن دانشمندان

دانشمندن مسلمان در رأس همه علوم پایه قرار دارند

مبارزه با دین کشیش غیر مبارزه با دین فطری است

کلیسا بزرگترین جنایت را در دین گریزی انجام داد

و…

.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.