———-
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
نگاه مسیحیت به بشر:
1. دختر، مایه خسارت و آبروریزی است
2. زن، دلیل گناه مرد است
3. پدر می تواند دختر خود را بفروشد
4. دختر نباید تورات بیاموزد
5. زن مالک هیچ چیز نمی شود.
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.