———
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.

تعریف اصل دین

اطاعت از یک برنامه می شود دین

عقل نمی تواند همه نظرات را درست بداند

مشکلات تبعیت از هوای نفس

هوای نفس به دنبال گریز از عقل است

عقل می گوید زندگی جاودانه مقدم بر زندگی موقت است

هوای نفس و رشد بیماریهای جدید

هوای نفس و ازبین بردن طبیعت

دین برای زندگی یا زندگی برای دین

اصلا دین یعنی چی؟

هیچکس در این جهان بی دین نیست حتی اون کسی که فقط به دنبال هوا و هوس خودشه، میدونستی؟!
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.