———–
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
چه دین یا مذهب یا حتی عقیده ای رو پیدا می کنید که چنین نگاهی رو نسبت به حیوانات داشته باشد غیر از اسلام؟
مثل اینکه اگه سگی رو بکشی باید دیه بدی؟!!!
شکارچی که برای تفریح شکار کند نمازش شکسته است.
گرفتن دانه از دهان مورچه ممنوع است.
پاک کردن جو برای اسب ثواب دارد.
سه نفری بر اسب سوار شدن عقوبت دارد.
ادرار زیر درخت میوه کراهت دارد.

کسانی که درختان مفید و میوه دار را نابود کنند، به عذاب الهی تهدید شده اند.

آب هم ساکنانی و آبزیانی دارد؛ با بول و ادرار کردن در آب، آنان را اذیت نکنید!

یا خیلی چیزهای دیگه.
انجیل هیچ مطلبی درباره حقوق حیوانات ندارد.
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.