———
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.

لزوم هماهنگی واحد برای برنامه نویسی ابعاد گوناگون انسان

ضرورت توحید در برنامه

تفاوت میان زنده ماندن و زندگی کردن

دین برای زندگی کردن بهتر آمده نه فقط زنده ماندن

دین یعنی برنامه، واین برنامه برای انسان است

اما تعریف انسان چیه؟
نیازها و باورها و احساسات یک انسان چیه؟
اگر این دین یا برنامه به یک کدوم از نیازهای انسان پاسخ نده، درسته؟
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.