———-
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
هر دین یا برنامه ای که انسان برای خودش انتخاب می کند که از آن تبعیت کند، اون دین باید نسبت به احساسات همین انسان پاسخگو باشد.
مثلا انسانی که دوست دارد باقی باشد، میل به بقا دارد، دین چه پاسخی به این احساس دارد؟
یا این ویژگی در انسان که سیری ناپذیر است، در دین چطور برآورده شده است؟

برنامه برای زندگی بدون توجه به جاودانگی بشر، مخرّب است

دنیا پاسخگوی اشتهای بشر نیست

می خواهم اما نیست

احساس پوچی در برآورده نشدن خواسته

.

در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.