.
.
وقتی یک مرد و زن میخوان با هم ازدواج کنن بالاخره هر کدومشون یک وظایفی دارند، وظایف مرد چیه؟