در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت دهم 20 راز موفقیت: زندگی سالم در گرو پاکدامنی است
– نکته اول : همیشه پاک ببین و پاک بشنو تا پاک شوی
– نکته دوم: هر گناهی انجام دهی، گناه بعدی برای تو ساده تر می شود
– نکته سوم: هر وقت تنها شدی گناه کن!!!
– نکته چهارم : تلخی دوا را بچش تا از درد رها شوی