در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت سیزدهم 20 راز موفقیت: قلب های پر از شهوت، موعظه را مسخره می کند