در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت نهم 20 راز موفقیت: رسالت تو در این دنیا چیه؟
– نکته اول : هر کاری میخوای بکنی برای نجات خودش و دیگران باشد
– نکته دوم: هدف ها وقتی دیده می شود باید آنها را نشانه گرفت و سوار بر عزمی بزرگ شو