در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت نوزدهم 20 راز موفقیت: سکوت به موقع
– نکته اول : سکوت شکر سخنوری است
– نکته دوم: سکوت، بدترین عقوبت است