در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت پنجم 20 راز موفقیت: دور اندیش باش
– نکته اول : در کوی رقابت فقط به جلوتر از خودت نگاه کن
– نکته دوم: منتظر حوادث باش تا اونها تورو غافلگیر نکنند