در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت چهاردهم 20 راز موفقیت: لازم است که محبوب باشی
– نکته اول : هرچی بیشتر از خودت تعریف کنی، منفور تر می شوی
– نکته دوم: فرصت و بخشش دیگران، تو را محبوب می کند