در قسمت قبلی حکم شرعی رقص‌های محلی رو گفتیم …
آیا این رقص در برابر دید نامحرم هم حرام است؟
با ما همراه باشید.
  • اگر مجلسی کلاً برای رقص تشکیل شده باشد، همانطور که گفتیم آن مجلس لهوی است و شرکت در مجالس لهوی حرام است.
  • رقص زن و مرد در برابر هم کلاً چه مدرن و چه سنتی مشکل داره.