آیا می شود به جای مسابقه دادن با اسب، با ماشین مسابقه داد و شرط بندی کرد؟
با ما همراه باشید
  • اکثر مراجع تقلید در مورد شرط بندی در سوارکاری استثنائات خاصی قائل شدند مثل: شتر دوانی یا سوارکاری با حیواناتی که سم دارند و… اما با این حال شرط‌ بندی با وسایل نقلیه‌ی روز را حرام می‌دانند.