.
.
یک چیزی که بین خیلی از مردم شایعه شده این هستش که میگن، حکومت اذان صبح رو زودتر میگه که مردم زودتر از غذا دست بکشن که دیگه ریسک نکرده باشند برای روزه، پس یعنی میشه تا چند دقیقه بعد از اذان هم همچنان چیزی خورد.
آیا درسته یا نه؟