در این دوره میخوایم یکسری از سوالات رو بدون تعارف روی میز بیاریم، در مورد زندگی در دنیا
خدایا من برای ورود به دنیای ثروت یا دنیای فقر هیچ حق انتخابی نداشتم، چرا یکی باید پولدار باشه اما من فقیر باشم؟!
چرا خدا میخواد من بدبختی بکشم، مگه خدا مهربان نیست، پس چرا من اینجوری هستم؟!
خدایا چرا از من اجازه نگرفتی که منو بیاری توی این دنیا یا نه؟