من بارها شده که هدفمو انتخاب کردم اما همین که بقیه متوجه شدن فقط مسخره‌ام کردن و بهم خندیدن ، خب من باید چکار کنم؟
بخصوص اگر بفهمن من مذهبی هستم و یا اینکه مذهبی شدم ، چطور می‌تونم خودم رو از این تمسخرها حفظ کنم؟
با ما همراه باشید.

این مسخره کردن‌ها در هر دوره و زمانه‌ای بوده و هست، اگر کمی به ترجمه‌ی قرآن دقت کنیم می‌فهمیم که پیامبر را هم به خاطر دین چقدر مسخره می‌کردند و به ایشان توهین می‌شد.

اگر بخواهیم یک راهکار به شما بدهیم اول با یک مثال شروع می‌کنیم؛ آیا کسی که برای مدال طلای المپیک تلاش می‌کند مسخره نمی‌شه؟ ولی برای اینکه به آن مدال برسه حسابی تلاش می‌کنه و تمسخر دیگران را جدی نمی‌گیرد و فقط به هدف خودش فکر می‌کنه.

در دین داری هم همینطور هست، آن مدال طلا همان خوبی و خوشی در دنیا و آخرت است چون دین یعنی سبک زندگی، سبک زندگی به انسان کمک می‌کنه که بهتر زندگی کنه.