استایل پاور پک

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

100% پرداخت مطمئن!
من بارها شده که هدفمو انتخاب کردم اما همین که بقیه متوجه شدن فقط مسخره ام کردن و بهم خندیدن ، خب من باید چکار کنم؟
بخصوص اگر بفهمن من مذهبی هستم و یا اینکه مذهبی شدم ، چه طور می تونم حفظ کنم خودم رو در مقابل تمسخر دیگران