یادته گفتم باید مراقب باشم که خودم رو سرزنش نکنم و اشتباهات گذشته رو جبران کنم؟! و به خودم سرکوفت نزنم ؟! در این قسمت ، باید در عین حال اینکه باید مراقب خودم باشم ، حواسم باید باشه که کارهای بد خودم رو توجیه نکنم ، که اگر شخصیت من به سمتی بره که همش توجیه کنم قطعا رشد نمی کنم
نه افراط نه تفریط! در قسمت‌های قبلی گفتیم که انسان نباید خودش رو سرزنش کنه ولی در این قسمت می‌خواهیم بگیم که توجیه کردن ممنوع
  • توجیه کردن یکی از اشتباهاتی است که اگر دامنگیر کسی بشود می‌تواند موفقیت را از انسان بگیرد.
  • برای اینکه انسان یک اشتباه را توجیه نکند اول از همه باید انصاف رو قاضی دادگاه ذهن خودش کند و از خودش بپرسد که آیا اگر امام زمان(عج) هم در زمان اشتباه کردن شما هم حضور داشت، شما آن اشتباه را انجام می‌دادی؟ «و البته امام زمان ما تمام اعمال ما را نگاه می‌کنند».