استایل پاور پک

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

100% پرداخت مطمئن!
یادته گفتم باید مراقب باشم که خودم رو سرزنش نکنم و اشتباهات گذشته رو جبران کنم؟! و به خودم سرکوفت نزنم ؟! در این قسمت ، باید در عین حال اینکه باید مراقب خودم باشم ، حواسم باید باشه که کارهای بد خودم رو توجیه نکنم ، که اگر شخصیت من به سمتی بره که همش توجیه کنم قطعا رشد نمی کنم