بایدها و نبایدهای ازدواج (قسمت چهاردهم)

در این قسمت می‌خواهیم بدانیم که شناختن افراد برای ازدواج از فضای مجازی خوب است یا بد است.

  • اگر در فضای مجازی شناخت واقعی صورت بگیرد از فضای مجازی اگر توانستید استفاده کنید.
  • مشکل شناخت از فضای مجازی اینجاست که اصلا فضای مجازی بستر شناخت نیست؛ الان خیلی‌‎ها هستند که پسر هستند ولی خودشان را به جای دختر معرفی می‌کنند و یک همچین جایی که این قابلیت وجود داشته باشد اصلا امکان ندارد شناخت به وجود بی‌آید.
  • اگر که شناختی در فضای مجازی بین چند نفر ایجاد بشود فضای مجازی که سهل است حتی از هر فضای دیگر که استفاده بشود خوب است.