آیه 5 سوره نساء
اموال خودت را به دست سفیه نده چرا که آنهارا نابود میکنه
اگر رییس یک مملکت یک انسان سفیه بشه، همه چی رو نابود میکنه
سفیه کسی است که اعتنایی به اموال مردم نمیکنه و راحت می تونه همه ی اونها رو نابود کنه
سفیه کسی است که فاسق است