خدا تو کتاب راهنما میگه: خواهشا معرفت و مرام داشته باشین
آیه ۱۲ سوره یونس :
اگر به انسان ضرر و مشکلی برسه از ما کمک می خواهد، وقتی مشکل و گرفتاری اونو حل می کنیم ، میره و دیگه پشت سرش رو هم نگاه نمی کنه انگار که تا حالا مشکلی نداشته!! ، و ما اینگونه بندگان رو مورد آزمایش قرار