پاسخ کتاب راهنما به دلت پاک باشه
این پست رو ذخیره کن شاید روزی خواسته باشی برای رفیقت بفرستی…
این کار کوتاه یکی از قسمت های مجموعه کتاب راهنما بود که در سال نود و نه، به سفارش شبکه یک ساختیم…