گفت: چرا ما از وقتی مومن و نماز خون شدیم ، بعضی مشکلات به ما اضافه شد
داستانش چیه واقعا؟!!!
پاسخ این سوال رو باید از خود خدا بپرسیم
ویژه برنامه کتاب راهنما قسمت ۴۱
راستی ممنون که ویژه برنامه کتاب راهنما رو به دوستانتون معرفی می کنین و البته که در ثواب تولید این کلیپ ها هم سهیم هستین