.
.
دلیل پنجم
قانون بدون مجری معنا ندارد حتی در محیطی کوچک مثل مدرسه و کارگاه
خدا راضی به تعطیلی هیچ قانونی در هیچ زمانی نیست
دلیل ششم
“اسوه بودن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) من جمله در تشکیل حکومت”
پیامبر در اولین فرصت نجات از شکنجه قریش، حکومت تشکیل دادند
اهل بیت علیهم السلام، بیشتری وظیفه را در اجرای سنت نبوی دارند.