.
.
دلیل هفتم
مهم ترین شرط تحقق حکومت، حضور مسالمت آمیز مردم است
تفاوت جبهه حق و باطل در گرفتن بیعت و رأی
جبهه باطل، از هیچ ظلم و جنایتی برای تحقق حکومت دریغ نمی کند
خلافت خشونت آمیز ابوبکر و شهادت حضرت زهرا بخاطر آن برخورد مسالمت آمیز امیرالمومنین علیه السلام با مردم بی وفا
حضرت علی، سنت 6پیامبر را دارند که از زور برای حکومت، استفاده نکردند
حسنین علیهم السلام نیز طبق حمایت و عدم حمایت مردم، تاکتیک خود را عوض می کردند
مردم، دلیل غیبت امام زمان علیه السلام هستند و همانها دلیل ظهورند
مردم مشروعیت نمی دهند