از بازی‌های قبلی که حکم شرعی آن ها را بیان کردیم، بعضی حلال و بعضی حرام بودند و دلیل آن هم تشخیص عرف بوده است… چطور ملاک قمار بودن یک بازی رو یاد بگیریم؟
با ما همراه باشید.
  • بازی‌هایی که به وسیله‌ی آن‌ها تقریباً همه‌ی مردم قمار می‌کنند آلت قمار می‌گویند و بازی کردن با این وسایل حتی بدون شرط بندی حرام است.
  • اگر یکی از این بازی‌ها در بین مسلمانان وسیله‌ی قمار حساب نشود، یعنی اکثر مردم برای قمار از این بازی‌ها استفاده نکنند، آن بازی دیگر آلت قمار حساب نمی‌شود و بازی کردن با آن حلال است.
  • اگر در قمار بودن یک بازی که قبلا برای قمار استفاده نمی‌شد شک کردید بازی کردن با آن بدون شرط بندی اشکالی ندارد.