.
.
منکه میخوام حدود 300 هزار تومن فطریه بدم، به جاش میرم یک قطعه از جهیزیه اونهارو میگیرم که راحت تر باشند، آیا مشکلی داره؟