.
.
درسته که باید گندم بدم یا اینکه پولش رو اما یک کسی رو میشناسم که در روستا هستش و نمیتونم برم پیشش، آیا میتونم براش کارت به کارت کنم؟