.
.
هم میخوایم برنج بدیم که ثواب بیشتری بکنیم و هم اینکه اونقدر هم پولمون نمیرسه که همه رو برنج بدیم