.
.
من رفتم و فطریه خیلی هارو جمع کردم، حالا الان میتونم اینها رو بدم به فلان مسجدی که برای ساخت مشکل مالی دارند؟