پاسخ به سوالات شما
1. اعداد نامحدود، تصور عدد نامحدود ممکن است، عدد حقیقت خارجی ندارد، معدود وجود خارجی دارد، عدد معقول است مثل زوجیت اربعه.
2. چرا مسئولین دزدی و اختلاس گر ما با اینکه قرآن بلدن از قیامت می ترسند بازهم دزدی می کنند ما اینها را می بینیم ایمانمان ضعیف می شود
3. چرا دوتا خدا نداشته باشیم، اگر داریم کو پیامبر و کتابش؟
4. تاثیر دعا و ظهور حضرت، شب قدر و صله رحم و قطع رحم و سحرخیزی و راه های طولانی شدن طول عمر و …. علم الهی، اگر خدا سرانجام را می داند، دیگه دعا چه فایده دارد؟
5. با این همه گرفتاری اقتصادی مباحث اعتقادی چه نیاز به مباحث اعتقادی.
6. انیشتاین و نسبی بودن همه چیز، حتی دودوتاچارتا، پس بحث عقلی و ریاضی بی فایده است؟!!!
7. بی نهایتی عالم یعنی چه؟ تهِ عالم به دیوار می خوریم؟ بعدش چیه؟
8. از آیات و روایات در مسایل عقلی کمتر استفاده کنید.
9. اینهمه کهکشان برای چیست؟ پس کار خدا لغو است؟
10. اگر خدا کسی را هل نمی دهد به بهشت و جهنم، پس هدایت گری خدا چه می شود؟ استدراج (مهلت دادن به کفار برای ظلم و تجاوز بیشتر) چه توجیهی دارد؟
11. برید قرآن بخونید و نیازی به این مطالب نیست!!
12. خدا که عاقبت ما را می داند چرا امتحان می گیرد؟
13. خدا چرا شیطان را خلق کرد تا بندگان را گمراه کند؟
14. اگر خدا جای خانواده های امام حسین و شمر را عوض می کرد،