پاسخ به سوالات مخاطبین در کامنت و دایرکت ها و تدریس بخشی از درس جدید