می‌دونستی که ما شرط بندی حلال هم داریم؟! در این قسمت جزئیات این شرط بندی‌های حلال را برای شما آماده کردیم.

با ما همراه باشید

  • همه‌ی شرط بندی‌ها حرام است به غیر از سبق«سوارکاری» و رمایه«تیراندازی».
  • در رمایه باید تیراندازی با تیر و کمان یا سلاح گرم که از آن در جنگ‌های این دوره مثل تفنگ‌های تهاجمی باشند انجام شود.
  • شرط بندی در سوارکاری و تیراندازی باید بین شرکت کنندگان باشد و دیگران حق ندارد بر سر برد و باخت شرکت کنندگان شرط بندی کنند.