اسلام دین اجبار
قران میگه لا اکراه فی الدین، یعنی اینکه در دین هیچ اجباری نیست
اگه هیچ اجباری نیست پس چرا منکه دوست دارم برم مسیحی بشم، اما از ترس اینکه بیوفتن دنبالم و منو بکشن نباید این کار رو بکنم؟

دیدگاهتان را بنویسید