امام حسین میدانست که بره کربلا کشته میشه، پس چرا رفت؟
امام حسین که میخواستند از مکه راه بیوفتن خیلی ها به ایشون گفتند که اگه بری کربلا کشته خواهی شد
حتی خود حضرت هم در بعضی از روایات خودشون هم به این موضوع اشاره داشتند
اما با این همه چرا باز حضرت راهی کربلا شدند؟

دیدگاهتان را بنویسید