انقدر فضولی نکن
اگر از آرامشی که داری خسته شدی؟؟؟
اگر دنبال جنگ و دعوا هستی؟؟؟
اگر میخوای که مشغله ذهنی داشته باشی؟؟؟
فقط کافیه که این کلیپ رو ببینی

دیدگاهتان را بنویسید