ایجاد دنیا با یک انفجار
اگه یکی ازتون بپرسه این دنیا چطور بوجود اومده، چطوری ثابتش می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید