با خودت مهربون باش
توچرا انقدر با خودت مهربون هستی و میبخشی
اما با خودت اصلا اینطوری نیستی؟

دیدگاهتان را بنویسید